Privacybeleid

Persoonsgegevens die wij verwerken

Huizelijk.nl verwerkt niet direct persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. Wanneer je feedback achterlaat onder een artikel verzamelen we alleen de achtergelaten feedback, geen naam of IP adres. We gebruiken alleen analytische cookies van een privacy vriendelijke versie van Google Analytics. Hierover later meer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Huizelijk.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Huizelijk.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren. Dit doen we doormiddel van Google Analytics die privacy vriendelijk ingesteld staat volgens deze handleiding van Autoriteit van Persoonsgegevens. Samenvattend zorgt dit voor dat we:

  • Google Analytics Cookies gebruiken
  • Get laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd
  • We een bewerkersovereenkomst met Google hebben gesloten
  • Gegevens delen hebben uitgezet
  • Geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
  • Functie van User ID's hebben uitgeschakeld

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Huizelijk.nl bewaart je niet directe persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 26 maanden in Google Analytics. Hoelang de duur is van onze cookies kan je lezen in ons cookiebeleid.

Delen van persoonsgegevens met derden

Huizelijk.nl verwerkt niet direct persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Het enige wat we verwerken zijn niet directe persoonsgegevens namelijk jou gemaskeerde I.P. Adres. Dit gemaskeerde I.P. adres delen we met Google Analytics.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Huizelijk.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Huizelijk.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Huizelijk.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]